Exit Music

Lifestyle and more

Landbouw is een van de oudste en rijkste tradities die de mensheid kent. Wist je dat landbouw algemeen werd beoefend in Babylon? De irrigatiesystemen ontwikkelden zich in Babylon in de 11e en 10e eeuw vóór Christus. Na de val van het Sumerische en Akkadische Rijk rond 1200 v. Chr. beschouwen veel geleerden Babylon als een onafhankelijke stadstaat, het huidige Bagdad. Deze periode van Assyrië wordt het “agrarische” Assyrische tijdperk genoemd (1010-700 v. Chr.). Archeologen hebben talloze verwijzingen gevonden naar landbouw, met inbegrip van graan-, groente- en dierlijke productie.

De industrialisatie van landbouw

De landbouw is de laatste paar honderd jaar geïndustrialiseerd en gemechaniseerd met behulp van recruitement voor agricultuur, maar het historische bewijs suggereert dat de bodem zijn historische potentieel nog niet ontgroeid is. We hebben tenslotte nog geen remedie tegen hongersnood ontdekt. Het is een onweerlegbaar feit dat industriële landbouw verantwoordelijk is voor het vernietigen van natuurlijke gemeenschappen, het veroorzaken van wijdverspreide vernietiging van habitats, het uitputten van de hulpbronnen van de aarde, en het verhogen van broeikasgassen, die het klimaat van de aarde opwarmen, wilde dieren doden en de gezondheid vernietigen. People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) heeft onlangs een grafiek gepubliceerd die een beeld geeft van de drastische verandering die wij sinds de industriële revolutie op onze planeet hebben veroorzaakt, daar brengt de nederlandse agri vacature verandering in.

Uitvindingen in de landbouw

De uitvinding van de tractor in 1893 stelde één persoon in staat om één maisveld per dag te maaien. Voor die tijd waren er meer dan 3 werkpaarden nodig om één veld garen te maaien. In het begin van de 19e eeuw breidde de maisproductie zich uit toen overal ter wereld fabrieken ontstonden en mais een belangrijk economisch basisproduct werd in de VS, het is zelfs de reden waarom men vandaag de dag gebruikt maakt van wervingsbureau voor agricultuur. Volgens een artikel, produceerden de VS alleen al 55 procent van al het mais in de wereld. Om het mais van de maisvelden naar de fabrieken te krijgen, hadden de Amerikanen wegen nodig om de koren te vervoeren, en veel spoorwegen om de maiskolven te vervoeren.

 

De spoorwegmaatschappijen hadden wegen nodig om hun vracht te vervoeren, en de wegen hadden de rails nodig om de mais te vervoeren. De spoorwegen hadden wegen nodig en de wegen hadden bruggen nodig om de maiskolven over rivieren te vervoeren. De broodfabrieken in de V.S. hadden mais nodig en veel mais. De regering van de VS had soldaten nodig om de mais fabrieken te voeden en soldaten hadden voedsel nodig om de textielfabrieken te voeden. De Amerikaanse regering had hout nodig voor de gebouwen met houten skelet. De textielfabrieken hadden staal nodig om de machines te maken. Zelfs de zagerijen hadden hout nodig, dus hadden ze timmerhout uit de bossen nodig. Om al deze dingen te kunnen maken, hadden de Amerikanen steenkool nodig. Steenkool kwam uit de bossen in de VS en Canada en werd over de weg vervoerd.

Gerelateerd